Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Compra sostenible

Tothom consumeix i utilitza un ampli ventall de béns i serveis. Això ens fa, directament o indirecta, incidir en el medi ambient. Per tant, és a les nostres mans canviar alguns dels nostres hàbits de consum, i és nostra la responsabilitat de consumir de manera respectuosa amb el nostre entorn.

Compra amb criteri

Aquestes són algunes preguntes que ens poden ajudar a millorar els nostres hàbits de compra:

 • És adequat el producte que comprem per a la funció que volem que faci? 
 • Com afecta la salut, les comunitats i l'entorn el fet de produir-lo? De transportar-lo? De consumir-lo? D'esdevenir un residu? 
 • D'on vénen els productes que comprem? En quines condicions laborals es produeixen? 
 • Com ens en podem desfer quan ja no siguin útils?
 • Què vol dir el que està escrit a l'etiqueta? Què no ens diu?

Bones pràctiques

Escollim:

 • Carbó, cabàs i caixes reutilitzables
 • Envasos reutilitzables
 • Productes a granel
 • Embolcalls mínims
 • Paper reciclat

Evitem:

 • Bosses de plàstic
 • Safates de porexpan o plàstic
 • Envasos d'un sol ús
 • Embolcalls innecessaris
 • Consum innecessari de paper
 • L'ús de paper blanc i de pasta verge
 • Productes de neteja contaminants
 • Productes de bricolatge contaminants

Alimentació sostenible

L'alimentació sostenible es basa en un model de producció agrícola que respecta la natura, el benestar animal i, en definitiva, les persones. Sempre que es pugui:

 • Prioritzar la compra d'aliments conreats al més a prop possible (implica menys transport).
 • Escollir fruites i verdures del temps (significa menors costos energètics).
 • Buscar productes ecològics (sense plaguicides ni fertilitzants i, per tant, respectuosos amb l'entorn i amb la nostra salut).

No és senzill resoldre el dilema de disponibilitat i comoditat envers un cost ambiental determinat. Com a consumidors, però podem adoptar mesures que redueixin la producció dels residus o que incideixin en la forma com s'ha obtingut un producte.