Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Com podem passar a l'acció?

Què poden fer els comerços?^

 • Reduir l’ús de plàstics d’un sol ús fent ús de paneres de vímet per pesar a granel, utilitzant bosses compostables,...
 • Animar a la clientela que porti bosses reutilitzables de casa, cistells o carretons per transportar la compra.
 • Oferir bosses i envasos de materials compostables, reutilitzables i que, al final de la seva vida útil, es puguin reciclar o compostar (bosses de malla, bosses compostables,...).
 • Implementar sistemes de dipòsit i retorn d’envasos sempre que sigui possible. Et permetrà demanar bonficació del 10% en la taxa de gestió de residus municipals!

Què poden fer els consumidors i consumidores?^

 • Fer servir bosses reutilitzables o bosses de reixeta per evitar les bosses de plàstic petites quan comprem a granel.
 • Si és possible, triar envasos de vidre abans que de plàstic.
 • Comprar a granel utilitzant recipients reutilitzables.
 • Escollir els productes que tinguin el mínim nombre d'embalatges necessaris.

Què està fent l'ajuntament?^

 • Augmentar la proporció d’envasos reutilitzables per sobre dels d’un sol ús (gerres de vidre, ampolles de vidre, gots reutilitzables,...)
 • Adequar les condicions d’alguns contractes amb proveïdors com, per exemple, el del subministrament de gots de plàstic d’un sol ús per gots compostables a les fonts d’aigua.
 • Incloure una bonificació del 10% de la taxa de gestió de residus pels comerços que acreditin la utilització de sistemes de dipòsit i retorn d’envasos.
 • Sensibilitzar, a través de punts d’informació i recursos, de la necessitat de no utilitzar tant plàstic quan anem a comprar.
 • Detectar on s’estan utilitzant plàstics d’un sol ús i oferir alternatives als diferents Serveis de l’Ajuntament.
 • Facilitar a parades de mercats i a comerços que venen a granel material alternatiu pels consumidors/es (bosses reutilitzables, bosses de malla,...).
Accessibilitat