Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Educació ambiental

L’educació ambiental té un paper decisiu en la transformació de la nostra societat, i és també un instrument de gestió ambiental necessari, que ha fet canviar la societat en àmbits com ara la gestió dels residus, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori.

És important que els nois i noies coneguin els reptes ambientals actuals i que coneguin i valorin el nostre entorn més proper, ja que són ells, les generacions futures, els que hauran de lluitar per preservar-lo.