Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Compra sostenible

Tothom consumeix i utilitza un ampli ventall de béns i serveis. Això ens fa, directament o indirecta, incidir en el medi ambient. Per tant, és a les nostres mans canviar alguns dels nostres hàbits de consum, i és nostra la responsabilitat de consumir de manera respectuosa amb el nostre entorn.

Compra amb criteri^

Aquestes són algunes preguntes que ens poden ajudar a millorar els nostres hàbits de compra:

 • És adequat el producte que comprem per a la funció que volem que faci? 
 • Com afecta la salut, les comunitats i l'entorn el fet de produir-lo? De transportar-lo? De consumir-lo? D'esdevenir un residu? 
 • D'on vénen els productes que comprem? En quines condicions laborals es produeixen? 
 • Com ens en podem desfer quan ja no siguin útils?
 • Què vol dir el que està escrit a l'etiqueta? Què no ens diu?

Bones pràctiques^

Escollim:

 • Carbó, cabàs i caixes reutilitzables
 • Envasos reutilitzables
 • Productes a granel
 • Embolcalls mínims
 • Paper reciclat

Evitem:

 • Bosses de plàstic
 • Safates de porexpan o plàstic
 • Envasos d'un sol ús
 • Embolcalls innecessaris
 • Consum innecessari de paper
 • L'ús de paper blanc i de pasta verge
 • Productes de neteja contaminants
 • Productes de bricolatge contaminants

Alimentació sostenible^

L'alimentació sostenible es basa en un model de producció agrícola que respecta la natura, el benestar animal i, en definitiva, les persones. Sempre que es pugui:

 • Prioritzar la compra d'aliments conreats al més a prop possible (implica menys transport).
 • Escollir fruites i verdures del temps (significa menors costos energètics).
 • Buscar productes ecològics (sense plaguicides ni fertilitzants i, per tant, respectuosos amb l'entorn i amb la nostra salut).

No és senzill resoldre el dilema de disponibilitat i comoditat envers un cost ambiental determinat. Com a consumidors, però podem adoptar mesures que redueixin la producció dels residus o que incideixin en la forma com s'ha obtingut un producte.