Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Materials didàctics

Genèric^

Fulletó d'Informació Municipal.
Informació municipal d'interès relacionada amb el medi ambient.

Activitats sobre el medi que ens envolta^

El Parc de Sant Julià. Guió del professor.
Activitat per a primer cicle de secundària.


 

Unitat didàctica "Sant Pau, el mirador de Vilafranca". Quadern del mestre. 
Activitat per a quart de primària.


 

Unitat didàctica "Sant Pau, el mirador de Vilafranca". Quadern de l'alumne. 
Activitat per a quart de primària.


 

L'hort ecològic escolar. Fitxes alumnat i dossier del professorat.
Activitats per primer cicle de primària.

Activitats sobre el cicle de l'aigua^

Taller d'estalvi d'aigua. Consells per estalviar aigua. NOU!
Activitat per a tercer de secundària.


 

 

Taller d'estalvi d'aigua. Qüestionari. NOU!
Activitat per a tercer de secundària.

Activitats sobre l'energia ^

Taller d'estalvi domèstic d'energia. Qüestionari. 
Activitat per a secundària, adreçada a avaluar el consum a la llar.

 

                       

      Activitat Vinyes per calorActivitat Vinyes per calor. Dossier del professor.            

       Fitxa primària. Activitat adreçada a 3r i 4t de primària.

       Fitxa secundària. Activitat adreçada a 1r i 2n ESO.