Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pla d'Acció Ambiental i PAESC

L'Agenda 21 local és un programa d'accions que cada localitat defineix per arribar al desenvolupament sostenible.

Durant els anys 1999-2000, Vilafranca del Penedes va portar a terme una Auditoria ambiental, seguint el model de la Diputació de Barcelona. L'auditoria defineix la situació ambiental inicial del municipi i, a més, estableix un Pla d'Acció Ambiental que ha de permetre la redacció i el desenvolupament de l'Agenda 21 local de la ciutat, i que té per objectiu principal la modificació de les dinàmiques d'utilització dels recursos naturals i la millora de l'estat ambiental del municipi.

El 29 d'abril del 2000 es va aprovar el Pla d'Acció Ambiental (PAA), basat en la diagnosi realitzada, i del qual se'n desprèn les accions concretes i detallades a desenvolupar en el camí cap a la sostenibilitat.

D'ençà de la seva aprovació, el municipi ha avançat en el compliment del PAA i, des del Consell Municipal de Medi Ambient, se n'ha fet un seguiment que ha dut a la seva revisió i actualització l'any 2009.

El novembre de 2009 es va acordar per Ple Municipal l'adhesió del municipi de Vilafranca del Penedès al Pacte d'Alcaldes/esses, mecanisme que es va posar en marxa per la Comissió Europea amb l'objectiu de lluitar contra l'escalfament de la Terra.
Mitjançant aquest acord, l'Ajuntament va prendre el compromís d'elaborar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), que es va realitzar el 2010 i es va aprovar al Ple Municipal de desembre de 2011.

El desembre de 2016 el Ple municipal va adoptar el compromís del nou Pacte d'Alcaldes per a l'Energia i el Clima de reduir les emissions un 40% l'any 2030 i esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic. El pla d'acció per aconseguir-ho (PAESC) es va aprovar al Ple municipal de 7 de maig de 2019.

Documentació^

Auditoria ambiental (any 2000)

Pla d'Acció Ambiental (any 2009)

Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (any 2019)