Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Pla de sequera

Vilafranca del Penedès forma part dels 202 municipis catalans del sistema Ter-Llobregat que estan en fase d'emergència 1 per sequera, que implica restriccions en l'ús i el consum d'aigua.

A Vilafranca els consums es mantenen en la banda baixa gràcies a la responsabilitat ciutadana i el nivell d'eficiència de la xarxa d'abastament, que es situa sobre el 80% fruit de l'esforç d'inversió i millora que fa Aigües de Vilafranca.

En situació de manca de pluges, s’activen els Plans de Sequera, que són l’eina bàsica per gestionar les mesures que s’han de portar a terme per minimitzar els efectes del dèficit hidrològic.

Les mesures per fer front a la sequera s’apliquen de manera progressiva per aconseguir reduccions en l’ús de l’aigua en funció de l’episodi o fase que s’hagi declarat segons l’Agència Catalana de l’Aigua:


Font: Agència Catalana de l’Aigua

Es pot consultar l'estat actual de les reserves d'aigua i les mesures que apliquen en cada fase de sequera al Visor de la Sequera (Generalitat de Catalunya) o clicant sobre les següents imatges:

    

El Pla Especial d’Actuació en situacions d’alerta i eventual sequera (PES) aprovat per la Generalitat de Catalunya per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i d’acord amb Pla Hidrològic Nacional (LPHN), els municipis amb una població igual o superior a 20.000 habitants, també han de disposar d’un Pla d’Emergències municipal en situació de sequera (PE). A Vilafranca del Penedès es va aprovar el febrer de 2024 a través del Ple Municipal.

El territori de les conques internes de Catalunya s’estructura en 18 àmbits (segons la demografia, la pluviometria, la variabilitat climàtica i les infraestructures d’abastament). Vilafranca del Penedès forma part de la unitat d’explotació de l’embassament del Ter-Llobregat.