Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Energia

Els pobles i les ciutats són grans consumidors d'energia (calefacció, cuina, aigua calenta, enllumenat o electrodomèstics, per exemple) i progressivament hem anat augmentant-ne la demanda. Aquest fet ens fa responsables, de forma directa o indirecta, de l'emissió d'un percentatge no menyspreable de gasos d'efecte hivernacle. A part del cost econòmic que ens suposa un consum irracional, aquestes emissions han fet que la major part de les mesures per frenar el canvi climàtic estiguin relacionades amb la demanda energètica i l'adopció de fonts d'energia renovables. 

 

Accessibilitat