Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Energies renovables edificis

Un desenvolupament més sostenible implica apostar per les energies renovables perquè són inesgotables, rendibles i permeten reduir les emissions de CO2 i la producció de residus nuclears.

Bonificacions en l'IBI^

Vols que casa teva funcioni amb energia solar fotovoltaica? L'Ajuntament de Vilafranca, en l'ordenanca fiscal sobre l'Impost de Béns Immobles, té aprovada una bonificació de l'IBI (del 50% durant un màxim de 5 anys) per haver col·locat plaques solars a casa teva, sempre que no tinguis l'obligació de fer-ho d'acord amb la normativa vigent.

Consulta el fulletó adjunt on s'explica pas a pas què pots fer per obtenir la bonificació. T'ho posem fàcil, ara és el moment!

Energia solar fotovoltaica^

Aquesta energia prové de l'efecte fotoelèctric, que consisteix en la transformació de l'energia lumínica en energia elèctrica.
Per a obtenir el màxim rendiment cal orientar les plaques amb la major perpendicularitat possible al sol. 

Tot i que hi ha casos en què l'aprofitament de l'energia generada es fa directament a la llar o equipament que la genera, el més habitual és abocar-la a la xarxa i consumir la que prové d'aquesta. És possible consumir-la directament (especialment en llocs aïllats) però sovint és necessari continuar connectat a la xarxa per a abocar-hi l'excedent produït (per exemple a l'estiu o al migdia) i consumir-ne quan som deficitaris (per exemple, a l'hivern o a la nit). 

Hi ha dues formes destacades d'implantar aquestes instal·lacions a la nostra llar o equipament. La primera, finançar-la pels nostres mitjans i retenir l'aprofitament (i el manteniment) a les nostres mans. La segona, acordar amb una empresa especialitzada un lloguer pel nostre sostre, terrat o superfície i deixar que ells executin, mantinguin i aprofitin el rendiment econòmic de l'energia generada. 

Les instal·lacions que ha posat en marxa l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès són:

Arxiu comarcal de l’Alt Penedès (18 kWp de potència instal·lada), any 2016

Escola Mas i Parera (15 kWp), any 2018

Casa Feliu, habitatges per gent gran (15 KWp), any 2020

Casa de la Festa Major (7 kWp), any 2020

Fotolineres de l’Àgora (30 kWp), any 2021

 

Energia solar tèrmica^

 

L'aprofitament tèrmic de l'energia solar pot anar destinat, depenent de la capacitat de producció en volum i la temperatura a què s'arriba, a calefacció, a escalfar l'aigua calenta que s'empra a la llar, o ambdues.

Hi ha diferents sistemes, cadascun amb avantatges i inconvenients que cal avaluar en fer el disseny de la instral·lació. 


 

  • Captadors solars plans vidrats                                                                                                                                                                                           El sistema de captació de l'energia solar es basa en uns conductes de color negre (per captar la màxima radiació solar) i vidrats que simulen l'efecte hivernacle. L'aplicació més generalitzada és per a la utilització d'aigua calenta sanitària. La instal·lació habitual per a una família és de 2m2
  • Captadors solars plans sense coberta vidrada
    El captador utilitzat en aquests casos és més simple, és de plàstic negre, cautxú o polipropilè, i sense vidrar. És el més econòmic però la temperatura a la que arriba és més baixa. S'utilitza per a la climatització de piscines. 
  • Captadors solars de buit
    El captador solar de buit està format per una sèrie de tubs cilíndrics transparents. Es requereix menor superfície de captació per a una mateixa demanda, i un avantatge és que poden anar plans (sense inclinació) perquè els tubs són orientables.
    Es tracta del captador més eficient. En aquest cas l'aigua arriba a temperatures superiors i es pot utilitzar per calefacció, permet l'obtenció d'aigua a una temperatura considerablement elevada, entre 80ºC i 90ºC.

Energia de la biomassa^

La biomassa és el conjunt de la matèria orgànica (d'origen vegetal o animal) que s'obté en un ecosistema natural o bé en un sistema productiu agrari. Per extensió, també s'aplica als materials que procedeixen de la seva transformació (natural o artificial). 

L’any 2016 vam posar en marxa la xarxa de calor que uneix 4 equipaments públics amb una caldera de 500 kW al municipi de Vilafranca del Penedès. Aquesta és una prova clara de com la poda de la vinya que anualment es genera al territori pot ser una font renovable d’energia tèrmica. Aquesta caldera funciona amb 100% poda de vinya recollida al territori.

 

Iniciatives pioneres^

El projecte Vinyes per Calor “Vinyeards4heat” (2014-2017) va ser pioner en tancar el cercle de la biomassa procedent de la poda de la vinya i utilitzar-la com a font d’energia tèrmica Km0 i renovable.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès vam ser els coordinadors del projecte, juntament amb 3 socis, representant tota la cadena de valor de la biomassa: COVIDES (una cooperativa de viticultors), INNOVI (un clúster vinícola català) i NOU VERD (una cooperativa d’iniciativa social). Actualment, és la cooperativa agrícola de la Granada qui realitza la recollida de la biomassa.

El projecte V4H ha assolit un dels seus objectius clau: demostrar la viabilitat d’aquest model d’economia circular que converteix un producte residual (sarments) en una font d’energia renovable en un àmbit descentralitzat i local, reduint les emissions de CO2 i generant ocupació verda.

El projecte va ser cofinançat pel programa LIFE de la Comissió europea i va tenir reconeixements per part de la mateixa Comissió Europea amb el “ Best Life” , a més del premi ‘Ciutat sostenible’ concedit pel Ministerio de Medio Ambiente, o la inclusió en el ‘Banc de bones practiques’.

Tota la informació a la web del projecte 'Vinyes per Calor'.

Accessibilitat