Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Descomptes deixalleria

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a través de la seva ordenança número 6 sobre la taxa de gestió dels residus municipals, contempla per l'habitatge habitual una reducció de la taxa segons ús de les instal·lacions de la deixalleria i minideixalleria al municipi de Vilafranca del Penedès (activitats econòmiques i comercials excloses).

El carnet per anar segellant el podreu demanar directament al personal que gestiona la deixalleria i la minideixalleria.

Les reduccions s’apliquen segons el barem següent:

ÚS DE LES DEIXALLERIES

REDUCCIÓ

6-7 vegades/any

2%

8-9 vegades/any

3%

10-11 vegades/any

4%

12 vegades/any

5%

Informació important:

  • S’aplicarà només un descompte per habitatge/any.
  • La bonificació es reflectirà en l’import de la taxa de l’any següent.
  • Data límit de lliurament del carnet segellat: 31 de gener de l’any següent.
  • On? A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, amb cita prèvia.

Més informació:

Ubicació deixalleries
Normativa