Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Gestió de residus

 

Vilafranca disposa d’un servei municipal per a la recollida diària de la brossa. Aquest servei es duu a terme a través de contenidors al carrer o del servei de recollida porta a porta, a la zona del centre. A la Deixalleria i a la Deixalleria Mòbil, s’hi poden portar els residus que no es poden ubicar als contenidors convencionals. Així mateix, hi ha d’altres serveis especials de recollida de residus, com ara la recollida de mobles i trastos vells, la recollida de sacs de runa, la recollida comercial de paper i cartró o d’oli..., o les recollides de fàrmacs, piles i fluorescents dels particulars a través dels comerços que en venen.  

Participar en la recollida selectiva de residus és un gest que contribueix a la preservació de l’entorn. Els residus són aprofitables i poden esdevenir un recurs que genera beneficis ambientals i socials.

Enllaços relacionats:

 

Accessibilitat