Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Estalvi energètic municipal

Enllumenat públic^

Progressivament, es van substituint les làmpades de vapor de sodi de l’enllumenat públic per tecnologia LED. Amb aquesta tecnologia, es pot reduir el consum fins a un 70%, i això permet també reduir la potència contractada. Alhora, tenen una vida útil més llarga i, aquest fet, ajuda a estalviar en les operacions de manteniment.

El canvi de l’enllumenat permet estalvi econòmic, estalvi energètic i evita la contaminació lumínica, ja que els leds concentren la llum i no la difuminen. També s’han substituït tots els semàfors, i actualment el 100% dels semàfors tenen il·luminació LED.

Punts d'enllumenat públic a Vilafranca: 7.484 Punts d'enllumenat LED: 2.252 (30,09% del total)
Reducció de la potència elèctrica instal·lada: 216,2KW Reducció de l’energia consumida: 897.230 KWh/any
Estalvi econòmic: 116.640 €/any Reducció de CO2: 288 tones/any

* Dades de l'any 2021

Estalvi en els edificis municipals^

Des de fa anys, es realitzen actuacions per a la millora de l’eficiència energètica dels equipaments municipals: millores en l’aïllament dels edificis, instal·lacions més eficients, substitució de l’enllumenat per LEDs, etc. Els nous edificis es dissenyen perquè siguin el màxim d’eficients i tinguin la classificació energètica A o de Consum Quasi Nul (nZEB).

 

A la Biblioteca Torras i Bages, l’aïllament de la coberta i façana nord i unes instal·lacions més eficients, han permès reduir a la meitat el consum de gas i electricitat i un estalvi econòmic de més de 10.000€/any. La Casa Feliu, compta amb plaques fotovoltaiques que abastiran el 30% de la demanda elèctrica dels espais comuns, i té classificació energètica A.

Flota de vehicles elèctrics i híbrids^

Es treballa per reduir les emissions GEH de la flota municipal en base a diferents estratègies: priorització del transport públic i  ús del carsharing elèctric en els desplaçaments laborals de treballadors i electes, substitució de desplaçaments de cotxes/motocicletes per desplaçaments en bicicleta, i electrificació de la flota pròpia i de les empreses concessionàries.

La Unitat de Serveis ja compta amb dues furgonetes elèctriques que permeten l’estalvi de 2,3 Tn/any de CO2 cadascuna. La Policia local compta amb quatre cotxes híbrids i quatre motos elèctriques, i una patrulla de la policia que es desplaça en bicicleta. L’empresa municipal d’aigües (EMAVSA) han substituït cinc dels seus vehicles de combustió per vehicles elèctrics, i també Mas Albornà (encarregada del Servei de Neteja) i Entrem (que gestiona els Espais Verds) estan electrificant la seva flota.

Accessibilitat