Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Entorn

Per una ciutat com Vilafranca, l'entorn agrari i natural més pròxim representa un gran patrimoni. Per tal de donar a conèixer i protegir aquest entorn, s'han dut a terme diferents activitats de recuperació, conservació i difusió dels espais naturals que conformen el nostre paisatge. En el document El nostre territori, el nostre patrimoni, s'engloben una sèrie de projectes amb aquest eix comú.

Així mateix, l'espai agrari periurbà cobreix diverses funcions importants: en primer lloc, el valor productiu del cultiu de productes agraris, però també la contribució a la qualitat del medi ambient i el paisatge, el valor social o ciutadà de lleure, lúdic i educatiu... Per aquest motiu, s'han iniciat diversos projectes de gestió i dinamització dels espais rurals periurbans, que s'expliquen en el document El valor de la terra.