Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Camins

Vilafranca té més de 50 quilòmetres de camins rurals amb una potent estructura radial. Connecten Vilafranca amb els diferents pobles i masies del voltant i són funcionals per l'activitat agrícola. Els pagesos, en primera instància, han anat conservant-los fins a data d'avui.

Els usuaris, però, són tots aquells que precisen de creuar el territori, ja per feina, ja per lleure, ja per gaudi de l'espai rural o per esport. En som molts, els beneficiaris de la seva conservació i adequació, i tots ens n'hem de sentir responsables.


El traçat dels camins, així com els murs de pedra, les fites o els topònims, tenen un valor funcional i patrimonial que cal protegir, conservar i reivindicar. Tenir-los inventariats és un primer pas per a garantir-ne la conservació, i aquesta tasca ha servit, entre d'altres, per a definir o possibilitar alguns dels itineraris que trobeu en aquesta web.

Fitxes dels camins

* Format pdf.

  1. Camins del barri de Cal Pere Pau
  2. Camins del barri del Molí d'en Rovira
  3. Camins del barri de Cal Salines
  4. Camins del barri del Bordellet