Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Camins amb arbres

Els arbres en el paisatge agrari^

Vilafranca del Penedès disposa de més de 50 km de camins municipals. Són camins funcionals per a l’activitat agrícola i són els pagesos, en primera instància, els que els han anat mantenint i conservant fins a dia d’avui.

La xarxa de camins rurals del terme de Vilafranca té una potent estructura radial que connecta Vilafranca amb els diferents pobles del voltant, i permet anar a peu o en bicicleta a pobles, cellers i espais naturals propers.

El traçat d’aquests camins, les parets de pedra seca, les fites, els topònims, les plantacions d’arbres en filera, arbres singulars... tenen un valor patrimonial que cal protegir. Si ens fixem en els arbres, trobem exemplars notables d’arbres aïllats com ara figueres, alzines o pins, les tradicionals fileres d’oliveres o ametllers que afiten les vinyes, així com petits bosquets associats a masies, o boscos de ribera associats a rieres.

Amb tot, la mecanització del cultiu de la vinya, ha comportat que els arbres cada cop siguin menys presents al nostre paisatge agrari, i per aquest motiu, són un element a protegir.

 

Per què cal plantar arbres?^

 • Es millora el paisatge i el comfort de les persones que hi passegen, dotant d'ombra els itineraris.
   
 • S’afavoreix la biodiversitat i la connectivitat ecològica. Són refugi de fauna útil per a la lluita integrada i el cultiu ecològic a la vinya.
   
 • Es disminueix l’erosió del terreny i s’afavoreix la infiltració de l’aigua, ajudant d’aquesta manera al manteniment dels camins de paviment tou.
   
 • Actuen com a reservori de CO2. La plantació d’arbrat representa una contribució neta a la reducció de la petjada de CO2 del municipi. 

Què s’està fent?^

Des que es va iniciar el projecte, a finals de 2016, s'han plantat més de 1.000 arbres en marges de camins i rieres, a través de diversos  programes d’ocupació.
Els criteris alhora d’escollir les espècies a plantar han estat el foment de la biodiversitat, l’ús de planta jove, que ofereix un bon arrelament i un menor cost econòmic, així com l'ús d'espècies autòctones i de baixes necessitats hídriques. En cada campanya de plantació, les plantacions s’han concentrat en diferents itineraris de cara a poder facilitar el reg.

Altres actuacions que s'han fet en el marc del projecte són:

 • Posta en valor de l'arbrat existent (poda d’arbres i rebrots).
 • Recuperació de marges de pedra seca.
 • Creació de punts de descans.
 • Apantallament de murs o tanques mitjançant enfiladisses.
 • Retirada d’espècies invasores com l’atzavara (Agave americana), l’ailant (Ailanthus altissima) o la canya (Arundo donax).
 • Col·locació de caixes niu o caixes refugi per a ratpenats per fomentar la biodiversitat.

 

Accessibilitat