Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Muntanya de Sant Pau

Sant Pau és un espai emblemàtic i de referència pels ciutadans i ciutadanes del municipi i de la comarca: un autèntic mirador de la ciutat i un lloc on esbargir-se. Presenta un alt valor paisatgístic, agrícola i forestal, i convida a conèixer i experimentar. Així, s'hi promouen activitats organitzades, però també podeu fruir d'aquest espai al vostre aire.

Recuperació, conservació i ús de la Muntanya de Sant Pau^

El Pla d'Usos i dinamització de la plana agrícola i la muntanya de Sant Pau preveu 5 eixos:

Espai de vinya: Descobriu diferents varietats de raïm, els estadis vegetatius, sistemes de formació i poda, o pràctiques agrícoles que han variat al llarg de la història.


 

 

Espai de natura: Què és una garriga, una màquia o una brolla? Es pot viure en una roca? Trobareu una mostra del mosaic agroforestal mediterrani, important per a moltes espècies.

 

 

 

Espai d'esport: Gaudiu de l'esport en un entorn natural i unes vistes privilegiades. La topografia permet recorreguts de diferent dificultat, facilitant que tothom hi trobi el seu espai.

 

 

Espai de lleure: Fruiïu del mirador i el soterrani, rehabilitats, accedint-hi pels diferents camins condicionats i senyalitzats.


 

 

Espai de cultura: En un entorn magnífic, el soterrani de l'ermita esdevé per a la cultura. A més, s'han conservat els marges de pedra seca, mantenint el patrimoni i la identitat del territori.

Accessibilitat