Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Horts socials

L'Ajuntament de Vilafranca va iniciar l'any 2012 la posada en marxa del projecte d'horts socials. Aquests espais volen ser espais per la integració social de col·lectius amb risc d'exclusió; persones desocupades i amb manca de recursos.

Un dels grans objectius, doncs, és el de poder encaminar a les persones a poder tenir una font de subsistència a partir de l'autogestió i l'autoconsum d'aliments, alhora que es recuperen i es protegeixen espais agrícoles del municipi.

El primer espai destinat a horts socials es troba a la zona de les Bassetes, i és propietat de l'INCASOL, el qual ha signat conveni amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per fer efectiva la cessió a precari per a ús hortícola.