Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Horts urbans

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès obrí el 2011 la primera convocatòria pública per a la concessió de llicències d'ús privatiu del domini públic sobre els horts de titularitat municipal. 

Aquesta primera convocatòria es referia a la zona verda confrontant del sector Melió Residencial i l'antiga unitat d'Actuació UA20, exclusivament per al seu conreu agrícola i amb destinació a l'autoconsum. Actualment hi ha dues zones d'horts urbans municipals al municipi de Vilafranca: els horts situats a la zona de Melió i els horts situats a la zona de l'Espirall.

Un dels requisits per cultivar la parcel·la d'horta és seguir les tècniques de l'agricultura ecològica, amb especial èmfasi a la no utilització d'adobs ni pesticides de síntesi química.

Accessibilitat