Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Prats naturals

Els prats naturals són zones verdes on expressament es realitzen segues de manera diferenciada, per tal de fomentar la biodiversitat, portar un control més ecològic de les plagues, i fomentar-ne la sostenibilitat.

Actuació del servei de Parcs i Jardins
(Serveis Urbans de l'Ajuntament de Vilafranca)

Segues diferenciades

La sega diferenciada consisteix en segar el prat per sectors, diferenciant alçades.

En la mateixa àrea conviuen zones d’herba alta (que es deixa que creixi i pugui completar el seu cicle biològic florint i fent llavors que tornaran a caure al terreny), amb zones d’herba segada.

Estem habituats a que els terrenys, solars, o zones verdes, es seguin periòdicament a una mateixa alçada. Normalment tant baixa que propicia l’erosió del sòl.

Aquesta pràctica fa que es redueixi la fertilitat del sòl empobrint-lo, i que tingui dificultats per regenarar-se. Tanmateix, fa que de sobte desaparegui una zona de refugi on viuen invertebrats, i insectes beneficiosos per les plantacions i el medi ambient.

Beneficis

Els prats naturals a través de les segues diferenciades ens aporten molts benefecis:

Es recupera la germinació d’espècies adaptades al sòl.

Augmenta la matèria orgànica, la seva oxigenació, i millora la seva qualitat.

S'afavoreix la retenció de l’aigua al terreny, de manera que aquests espais actuen com a reguladors de la temperatura en èpoques càlides, ajudant a l’adaptació al canvi climàtic.

Es veu reduïda la pressió humana perquè es canalitza el pas de la gent.

Augmenta la proliferació de depredadors naturals (com per exemple els del pugó) millorant l’equilibri i el control de plagues. Amb la protecció dels depredadors naturals es potencia la lluita contra les plagues, evitant l’ús de productes químics.  Aquest tipus de control de plagues és l’anomenada lluita biològica.

S'incrementa la biodiversitat amb el conseqüent augment de llavors variades que afavoreix la presència d’ocells que també col·laboren en el control de les plagues.

Permet el creixement i floració de plantes espontànies, fet que comporta una millora paisatgística i l'augment d’espècies de papallones, indicadores de la bona qualitat de l’espai verd.

Es racionalitzen els recursos: menys combustibles, adobs i aigua

On són?

  • Parc del Molí d’en Rovira (Pg. de la Renaixença)
  • Ronda de Mar (amb Mare Ràfols i amb Renaixença)
  •  Parc del Poble Nou (amb Montserrat Roig)
  • Solar Ctra. Sant Jaume dels Domenys

GAUDEIX-NE!

Accessibilitat