Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Coses que podem fer per afavorir la biodiversitat urbana

Tenir vegetació en jardins, balcons, patis o terrats

Patis, cobertes i jardins amb vegetació (com les tradicionals parres en patis i terrats, arbres caducifolis que ombregen l’habitatge...) són maneres tradicionals, ecològiques i econòmiques de refrescar els habitatges, i ajuden a incrementar la biodiversitat a la ciutat. Però també la vegetació en balcons i finestres, a una altra escala, ajuden a incrementar la biodiversitat.

 

Plantar espècies florístiques d’interès per papallones, abelles i altres insectes

Les abelles, papallones i d’altres insectes són grans pol·linitzadors. Hi ha estudis que diuen que el nombre de papallones a Europa s’ha reduït a la meitat en els últims vint anys, i també ho està fent el nombre d’abelles. Plantar espècies que els agraden com ara calèndula, espígol, marduix, sàlvia, farigola, romaní, lligabosc.... és una bona manera d’ajudar-les.

Posar menjadores per ocells (especialment a l’hivern)

Cal col·locar-les en un lloc on no hi puguin anar gats i, segons el tipus de menjar (mescles de llavors, pipes de girasol, cereals...), atraurà a unes espècies d’ocells o a unes altres. El menjar no pot ser ni cuit ni salat, i ha d’estar sec. Cal estar atents que no hi vagin espècies que fàcilment esdevenen plaga, com els coloms. Una bona opció són les menjadores amb balanceig.Trobareu més informació a la Guia de menjadores per ocells.

Col·locar caixes niu per ocells insectívors, nius artificials d’orenetes o caixes refugi per a ratpenats

En podeu trobar en floristeries, en webs d'entitats especialitzades (com la de l'Institut Català d'Ornitologia, www.ornitologia.org) o us les podeu fer vosaltres mateixos (Guia de caixes niu).

Respectar els nius existents

L'oreneta cuablanca acostuma a fer el niu al ràfec de les teulades. L'oreneta vulgar, en porxos i sotacoberts. D'altres ocells, com els pardals, aprofiten petits forats en teulades o parets. Els ballesters i els falciots molts cops nien en els envans pluvials. En envans o altres esquerdes d'edificis també podem trobar-hi ratpenats.

Totes aquestes espècies estan protegides per llei. Si s'han de fer obres en un edifici amb presència de colònies o nius, cal fer una sol·licitud específica al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Accessibilitat