Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Agenda 21 Local

L'Agenda 21 local és una eina de planificació estratègica per avançar cap a la sostenibilitat des de l'àmbit local. La Conferència Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro l'any 1992, n'establí les bases.

L'any 1994, es celebrà la 1a Conferència Europea de les Ciutats Sostenibles a la ciutat danesa d'Aalborg, i un grup de ciutats i pobles d'Europa es comprometeren a desenvolupar les seves agendes 21 Locals en un document conegut com la Carta d'Aalborg.

El 1997, a Manresa, se celebrà la 1a Trobada de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una xarxa per compartir experiències, coneixement i accions cap a la sostenibilitat. Vilafranca s’hi adherí l'any 1998.