Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Aigua

L'aigua dolça és un bé de primera necessitat i aquí, com a la resta de països de la conca mediterrània, l’aigua és un recurs escàs. I no només això, sinó que existeix una gran variabilitat en el repartiment de les pluges al llarg de l'any i entre diferents anys, fet que en dificulta la previsió i la gestió. 
L'augment de la població, les noves necessitats i la senzillesa d'obrir una aixeta fan que el consum global d'aigua del nostre municipi sigui susceptible d'incrementar-se. No obstant això, la suma d'esforços de la ciutadania, empresariat i administracions ha permès de contenir-ne el consum. 

Per mitjà d'una nova cultura de l'aigua basada en l'estalvi, l'eficiència i la recuperació, es poden evitar transvasaments i grans infraestructures hidràuliques.