Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Governança radioelèctrica

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació junt amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de Territori i Sostenibilitat, van dissenyar la política de la Governança Radioelèctrica, amb l'objectiu de coordinar les polítiques en matèria de comunicacions electròniques i medi ambient, així com millorar l'accés de la ciutadania a les xarxes de comunicacions sense fils, fomentant un desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i el medi ambient.

En aquest sentit, el centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la DGTSI ha signat conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per a la cessió d'un equip portàtil de mesura del nivell de camp electromagnètic fins a finals de 2014, en el marc del projecte LIFE de Governança radioelèctrica. 

  • Per accedir a tota la informació (objectius, mesures realitzades, etc) clica aquí.