Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Estalvi d'aigua

A l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès som conscients que l’ús de l’aigua ha de ser racional, per garantir els serveis municipals sense comprometre els recursos hídrics presents i futurs.
 

Ús d’aigua freàtica per reg, neteja viària i extinció d’incendis

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té habilitats pous municipals, els quals permeten utilitzar aigua subterrània no potable pel reg de plantacions en cas que sigui necessari, per la neteja viària i de contenidors, així com per l’extinció d’incendis.

 

 

 

 

Instal·lació de dispositius estalviadors d’aigua

En els punts finals de la xarxa d’aigua potable en els diferents equipaments municipals es van consolidant els dispositius estalviadors d’aigua en el moment en què cal renovar aixetes o cisternes de wc.

 

 

 

 

 

Millora del rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua potable

 

L’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca (EMAVSA) treballa de manera contínua dintre els seus processos per garantir la reducció de les pèrdues inherents a la xarxa d’abastament, situant-la al voltant del 80%, molt per sobre de la mitjana catalana.