Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Reducció de l'ús de paper

A l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès anem reduint l’ús de paper a favor de l’expedient electrònic i la digitalització per ser més respectuosos amb el planeta.

Reducció del consum de paper
Digitalització

Des de 2017 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha anat substituint els tradicionals expedients en paper per l’expedient digital, el qual ha permès una reducció dràstica del consum de paper en els diferents Serveis de l’Ajuntament.

 

 

 

Incorporació de criteris sostenibles en la compra de paper

La millora contínua dels processos i plecs tècnics per assegurar una compra de paper respectuós amb el planeta és una constant, garantint la qualitat necessària pels usos necessaris de l’Ajuntament de Vilafranca.

 

 

 

Automatització dels paràmetres d’impressió
Impresora

El servei d’Informàtica ha permès establir aquesta important millora per tal que, per defecte, les impressores de les oficines imprimeixin a doble cara i en blanc/negre.

 

 

 

 

Consolidació de safates per a la reutilització de paper
Reutilitzar paper

Tot i que l’objectiu és reduir el número absolut d’impressions realitzades, val la pena que els espais d’oficina continuïn disposant d’una safata per reutilitzar paper, seguint el criteri de les 3 R: reduir, reutilitzar i reciclar.