Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Residus

A l’hora de comprar, és important evitar els productes d’un sol ús, sobretot si són de plàstic, ja que es fabriquen amb petroli i triguen molts anys a desaparèixer del medi. D'altra banda, és important intentar allargar la vida dels objectes i generar el mínim de brossa. En parlem a l'apartat 'Prevenció de residus'.  

I en quan els residus que són inevitables, participar en la seva recollida selectiva és un gest que contribueix a la preservació de l’entorn. Els residus són aprofitables i poden esdevenir un recurs que genera beneficis ambientals i socials. En parlem a l'apartat 'Gestió de residus'.

Si formes part del teixit productiu i estàs interessat en la simbiosi industrial, la borsa de subproductes, l'assessorament a empreses per tendir cap a la necessària economia circular, trobaràs tota la informació a l'apartat 'Penedès Circular'.